Home » , » Cydia Errors မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္း

Cydia Errors မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္း

Written By Htet Aung Moe on Sunday, January 19, 2014 | 12:29 AM

iDevice မ်ားကို Jailbreak လုပ္ၿပီးၾကေသာအခါ "Cydia" မွတစ္ဆင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာ "Tweaks / Apps) မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ Sources မ်ားမွ သြင္းယူၾကရပါတယ္...

ထိုကဲ့သို႔ Sources မ်ား၊ Tweaks ႏွင့္ Apps မ်ားသြင္းယူရာတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚ ေတြ႕ရွိရတတ္ေသာ Cydia error မ်ား၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ error ျဖစ္ရပံုႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းရမည္ကို စုစည္း၍ ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္...

Failed to FetchError သည္ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္...
  • Source ရွာမေတြ႕ႏိုင္ျခင္း
  • URL မွားယြင္းစြာ ႐ိုက္သြင္းမိျခင္း
  • Source အၿပီးတိုင္ ရပ္စဲသြားျခင္း (သို႔) Source ပ်က္ေနျခင္း
ေျဖရွင္းနည္း

မ်ားေသာအားျဖင့္ အဆိုပါ Error သည္ အခိုက္အတန္႔မွ်သာ ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး၊ နာရီအနည္းငယ္ၾကာ ေစာင့္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္၍ Data reload လုပ္ၾကည့္ပါ။

အကယ္၍ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေနပါက Error message ကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္႐ႈပါ၊ URL Repository အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေတြ႕ရွိပါက ထို repo ကို Manage > Sources > Edit > Remove လုပ္ပါ။

ေဖာ္ျပပါနည္းႏွင့္ Repo ကို Remove လုပ္မရပါက၊ ထို Repo သည္ package တစ္ခုအေနႏွင့္ Installed လုပ္ၿပီးသြား၍ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း Repo package ကို ရွာ၍ Uninstall လုပ္ပါ။

POSIX error: Operation Timed Out


ေျဖရွင္းနည္း

မိမိ Device သည္ Internet connection Online ခ်ိပ္မိေစရန္ ေသခ်ာစြာ ျပန္စစ္ပါ။
ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေနပါက Repository server မွာ ယာယီ Offline ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ျပန္လည္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
(အကယ္၍ အဆင္မေျပပါက Repo ကို အထက္ပါ နည္းအတိုင္း Remove လုပ္ပါ)

GPG error


သည္ Repository ႏွင့္ iOS တြဲဖက္၍ မရေသာအခါမ်ိဳးတြင္ ေဖာ္ျပတတ္ပါသည္။
ဤျပႆနာသည္ အႏၲရာယ္မရွိႏိုင္၍ စိတ္ခ်လက္ခ် လစ္လ်ဴ႐ႈထားႏိုင္ပါတယ္။ (Remove/Uninstall လုပ္လိုပါက လုပ္ႏိုင္ပါသည္)

User Unreachable


Error သည္ Repo ကို search လုပ္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ server overload ျဖစ္၍၎၊ Repo တြင္ ျပႆနာရွိ၍ေသာ္၎ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။

ေျဖရွင္းနည္း

မိမိ၏ Internet connection ကို ျပန္စစ္ပါ။
ရံဖန္ရံခါ အခ်ိန္ေစာင့္ဆိုင္းၿပီး ျပန္လည္ သြင္းယူပါက အလိုလို ေျပလည္သြားတတ္ပါသည္။

HashSum Mismatch


Error ကို App မ်ား Install လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေတြ႕ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ထိုအခါမွာ Internet connection ကို စစ္ပါ။ Connection အားလံုးေကာင္းေနေသာ္လည္း Cydia server overload ျဖစ္ေနတဲ့အခါတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။
အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေစာင့္ၿပီးမွ ျပန္လည္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

HTTP/1.1 500


သည္ Source package မ်ား၏ hosting Internal server error ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။
အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေစာင့္ၿပီးမွ ျပန္လည္၍ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

MergeList Problem


"You exceeded the number of packages" message ဟု တက္လာေသာ ယခု Error သည္ လတ္တေလာတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး error တစ္ခုျဖစ္သည္။ Source ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ သြင္းယူေသာအခါမ်ိဳးတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။
ဤ error သည္ Cydia error မဟုတ္ပဲ သြင္းယူထားေသာ Sources မ်ားထဲတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသာ source တစ္ခု (သို႔) အခ်ိဳ႕ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျပႆနာရွိႏိုင္သည္ဟု ယူဆေသာ Source အခ်ိဳ႕ကို (Remove/Uninstall) လုပ္ပါ။

Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)


Cydia မွ package file မ်ားကို သြင္းယူရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ Disk space မိမိ Device တြင္ မက်န္ရွိေတာ့သည့္အခါ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ မလုိအပ္ေသာ အခ်ိဳ႕ file မ်ားကို ဖ်က္ၿပီး storage ကို စစ္ေဆး၍ ျပန္လည္ သြင္းယူပါ။
(File မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ iCleaner pro ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္)

Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead


သြင္းယူထားၿပီး ျဖစ္ေသာ sources မ်ားထဲမွ တစ္ခု (သို႔) အခ်ိဳ႕ source မ်ားသည္ ယာယီ/အၿမဲ ပိတ္သိမ္းသြားသည့္ အခါမ်ား၊ URL မွားယြင္း ႐ိုက္သြင္းမိသည့္ အခါမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္သလို မိမိ၏ connection က source ကို တစ္ခုခုေၾကာင့္ တားျမစ္လက္မခံသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။

ျပန္လည္ႀကိဳးစား သြင္းယူၾကည့္ပါ။ လံုးဝ အဆင္မေျပေတာ့ရင္ source ကို Remove/Uninstall လုပ္ပါ။

Trying to overwrite ****, which is also in package [package]


မိမိသြင္းယူလိုက္ေသာ package အသစ္တြင္ အရင္က သြင္းယူႏွင့္ၿပီးထားေသာ package အတြင္းမွ file name မ်ားတူေနသည့္အခါ package အသစ္ကို သြင္ယူႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ တရားဝင္ မူရင္းပိုင္ရွင္ မဟုတ္ေသာ sources မ်ားကို Uninstall လုပ္ၿပီးမွသာ သြင္းယူႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင္းမွာ ခန္ ့မွန္းလို ့ မရႏိုင္တဲ့ တန္ဖိုးတစ္ခုေတာ့ အၿမဲရွိေနပါတယ္....

ဤေဆာင္းပါးေလးကေန သင့္အတြက္ တစ္ခုခု ရလိုက္တယ္ဆိုရင္ ေအာက္မွာ "Like & Share" လုပ္ႏိုင္ပါတယ္

မိုးသိၾကား ဘေလာ့ခ္အား ဆက္လက္ရွင္သန္ရန္ အားေပးလိုသူမ်ား Side bar တြင္ "Donate" လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္ပါသည္...

မိုးသိၾကား
Ref & Credit To-မိုးသိၾကား

0 comments:

Post a Comment

Template information

Facebook Group ၀င္ရန္ေအာက္ကပံုကိုကလစ္ပါ

ဧည္႕သည္ေတာ္မ်ား

My Blog

Copyright ©2013 ပ်ဥ္မနားသား. Created By Htet Aung Moe(P.M.A)

Total Pageviews

Contact Form

Name

Email *

Message *

Visitors Counter

Androidေပၚတြင္ၾကည္႕ရႈရန္

Donate US On PayPal

Copyright © 2013 ပ်ဥ္းမနားသား.Created By:Htet Aung Moe. Powered by Blogger.

Myanmar Calendar

Google+ Followers

Ads 468x60px

Social Icons

iPhoneေပၚတြင္ၾကည္႔ရန္

Followers